A CSCSMNO Szegedi Vakok Otthona Covid elleni védekezése

A belső kommunikáció a munkahelyek sikeres működésének fontos része. Magába foglalja a kollégák közötti kapcsolattartást, a vezető és a beosztottak közötti kommunikációt, az értesülések módját a különböző rendezvényekről és programról. Jelenti továbbá azt is, hogy hogyan élik meg a munkavállalók a szervezeti változást, illetve fontos tényezője, hogy a munkahelyen dolgozók mennyire érzik jól magukat az adott környezetben, mindennapi együttműködésekben.

A belső kommunikáció célja a munkahelyi légkör javítása, a szervezet iránti elkötelezettség, lojalitás fejlesztése. A folyamatos párbeszéd különösen a krízishelyzetekben – mint például amilyen a Covid vírus miatt kialakult járványhelyzet – fontos. Előnyös és építő jellegű, hogy minél több releváns információ kerüljön a közös térbe. Ennél fogva tud erősödni a bizalom, a bevonódás és az elköteleződés a munkavállalókban. Nem utolsó sorban pedig mindez pozitívan hat a motivációra is.

A járványhelyzet idején a Szegedi Vakok Otthonában minden nap tartottunk megbeszélést az aktuális tudnivalókról, esetleges újabban bevezetett rendelkezésekről. Reggelente kiosztásra kerültek az aznapi feladatok. A felmerülő kérdéseket és javaslatokat megvitattuk, és közös döntéseket hoztunk. Az intézmény részlegvezetője mindig fordított időt arra, hogy igény szerint a dolgozókkal az előforduló munkahelyi, vagy személyes nehézségekről elbeszélgessen. Rendszeres visszajelzésekkel igyekezett a kollégák teljesítményét ösztönözni, motiválni őket a napi teendőik között. Igyekezett segíteni a dolgozókat a Covid járványhelyzet miatti változásokhoz való alkalmazkodásban.

A vezetőség lehetővé tette, hogy a rendkívüli helyzetre tekintettel otthon is dolgozhattak azok a munkavállalók, akik a munkájukat ebben a formában is tudták végezni. Az aktualitásokról a home office-ban dolgozók folyamatos tájékoztatásban részesültek.

A Szegedi Vakok Otthonának dolgozói online képzéseken tudták az ismereteiket bővíteni, így a már megkezdett tréningek elvégzése sem sérült a pandémia alatt.

Az intézmény falaira vizuális üzenetek kerültek kifüggesztésre a mindenkori aktuális információkról. Ezeknek nagy előnye, hogy gyorsan befogadhatóak és figyelemfelkeltőek.

Munkatársak motiválása pandémia idején

A Jerusalema című zenére szabadidőnkben táncos koreográfiát tanultunk és gyakran letáncoltuk. A zene és a közös mozgás oldotta a napi feszültséget bennünk. Névnapok alkalmával, Mikulásra apró ajándékokkal kedveskedtünk egymásnak. Az adventi időszakban forró teával, zsíros kenyérrel vendégeltek meg bennünket a konyhán dolgozó kollégák. Közösen gyúrtuk a mézeskalácsot és amikor megsült, jóízűen falatoztunk belőle.

Gyakran mondtunk egymásnak vicceket vagy mutattunk egymásnak tréfás videókat. Karácsonyra a vezetőség csomagokat állított össze a dolgozóknak és megköszönte a járvány idején tanúsított helytállást, a kollégák összefogását.

Ismerkedést segítő és feszültségoldó játékok

Névtanulás, memóriajáték

Körben ülnek a résztvevők. A vezetőtől jobbra ülő bemutatkozik /teljes névvel/. A szomszédja megismétli az előző nevet, majd a sajátját mondja. A mellette ülő tovább. A vezető marad utolsónak, neki kell a legtöbb nevet memorizálnia

Fejrecsapós

A játékosok körben ülnek le, mindenki elmondja a keresztnevét. A kezdő játékosnak, valaki a körből, egy másik játékos nevét mondja. A középső játékos megpróbálja fejbe csapni, hacsak nem mond egy másik nevet idejében. Természetesen az őt megnevező játékosnak nem dobhatja vissza a labdát, illetve létező nevet kell mondania, és persze nem mondhatja a középen álló játékos nevét. Ha még idejében sikerül a középen álló játékosnak fejbe csapnia az elhangzott nevű játékost, mielőtt ő másvalakit megnevezne, akkor helycsere történik, a pórul járt játékos áll be középre.

 Én még soha…

A körben ülő játékosok sorban mondanak valamit, amit még sohasem tettek. Például: „Én még sohasem ettem káposztát.” A többiek jelzik, hogy van-e az éppen soron következő játékoson kívül olyan, akire ez szintén igaz. Ha ő az egyetlen a körben, aki az adott dolgot nem csinálta, kap egy pontot, ha más is van ilyen, akkor nincs pont.

 Miért fontos nekem ez a kép

A képeket kitesszük a kör közepére egy asztalra. Arra kérjük a résztvevőket, hogy nézzék meg mindegyiket alaposan. Ha már megnézték, válasszanak ki egyet, ami a leginkább „megszólította” őket. Vegye kézbe a kiválasztott képet. Mikor már mindenkinek megvan a számára fontos kép, akkor leülünk. Mindenki egyes szám első személyben mondja: „Ez a kép azért fontos nekem, mert …”,vagyis elmond valamit magáról a csoportnak.

 Három állítás egy hamis

Mindenki írjon magáról egy kis papírra két igaz és egy hamis állítást. A csoportvezető szedje össze a papírokat és olvassa fel személyenként. A csoportnak először ki kell találni ki írta az állításokat. Ha kiderült, ki kell találni melyik a hamis állítás.

Ki vagyok én?

Mindenki a tőle balra ülő személy hátára ragasztja a papírt. Ezután fel kell állni és mindenkitől egy kérdést kell kérdezni a személyre vonatkozóan. A feladat az, hogy mindenki rájöjjön, ki van a hátára írva, kicsoda ő?

Goofie

Álljunk fel laza csoportban, csukjuk be a szemünket és kezdjünk el vándorolni körbe-körbe. Ha találkozunk valakivel, rázzuk meg egymás kezét és kérdezzük meg: „Goofie?”. Ha egy kérdő „Goofie?” -t kapunk válaszul, akkor nem volt szerencsénk, nem találkoztunk vele. Csukott szemmel keressünk tehát tovább. Mialatt mindenki kéz rázogatva körbevándorol, és Goofie után kérdezősködik, a játékvezető az egyik játékos fülébe súgja, hogy ő Goofie. Mivel Goofie tud látni, ezért ez a játékos kinyithatja a szemét. Goofie azonban sajnos néma, ezért ha vándorlásaink közben olyasvalakivel találkozunk, aki megrázza ugyan kezünket, kérdésünkre azonban néma csend a válasz, akkor örülhetünk, mert végre megtaláltuk Goofie-nkat. Most végre kinyithatjuk a szemünket.

 Kacat vadászat

A csoport tagjai kiscsoportokat alkotnak (10 fő). Egy papírra felírjuk az ABC betűit, és a feladat az, hogy a résztvevők minden egyes betűhöz keressenek olyan tárgyat a teremben, ami az adott betűvel kezdődik (K: kulcs, T: táska stb.) A listán minden egyes holmi 1 pontot ér. A csoportoknak 5 percük van a vadászatra, az nyer, akiknek több pontja van.

Felébred a dzsungel

Mindenki körbe áll. Minden résztvevő válasszon egy állathangot. Játsszák el, hogy felébrednek. Először csendben, azután halk hangokat kiadva, majd egyre hangosabban, egészen az üvöltésig.

Jó kívánság

A foglalkozás végén jó szerepet tölt be az elválás okozta feszültség oldására. A résztvevők külön-külön felírnak egy őszinte jókívánságot. Miután mindenki elkészítette a saját jókívánság listáját, akkor azt felolvassák. Lehet egyéni vagy csoportos jókívánság is.