A Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány a NEA-TF-19-Ö-V-0230 azonosító számú pályázatán nyert összeg lehetővé tette, hogy tanulmányi útján 50 fő intézményi dolgozó vegyen részt, 2019. szeptember 16-20. között. A szakmai úton a dolgozók a Napsugár Otthon kisteleki, ruzsai, ásotthalmi, mórahalmi és ópusztaszeri tagintézményeiből érkeztek.

A tanulmányút célja az volt, hogy a dolgozók megtekinthessék a határon túli szociális intézmények működését, ötletet merítsenek a munkájuk sokszínűségéhez, könnyítéséhez, valamint konferencia jellegű előadást is meghallgassanak. Az utazás 16-án kezdődött, amikor elindult a busz Romániába, Erdélybe. Az utazás zökkenőmentesen és jó kedvvel telt.

Intézményi látogatás Búzásbesenyőn következett, ahol a munkatársak betekintést nyerhettek egy idősek otthonába, amelyet a CARITAS Alba Iulia működtet. Az intézményben 20 fő idős ellátott lakik, akik magyar és román nyelven vehetnek részt a fejlesztő foglalkozásokon. A gondozókkal mind a két nyelven kommunikálhatnak. A találkozást a dolgozók, a lakók és a magyarországi dolgozók közös énekléssel ünnepelték, ami után az intézmény bejárása következett. A megtekintés után megosztották egymással a kollégák a szakmai tapasztalataikat.

Kolozsváron egy új, átadóünnepség előtt álló, legújabb technikákkal ellátott idős otthont tekintettek meg a Napsugár Otthon dolgozói. A Fébé Idősek Otthona a Tóvidéki Református Egyházközséghez tartozó intézmény 64 idős ellátására épült, 1,2 és 3 ágyas szobákkal.

Öröm volt arról tájékoztatást is tájékoztatást kapni, hogy a mi utunk és az ottani otthon is a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatását kapta meg.

Az alapellátás mellett nagy hangsúlyt fektetnek a demenciában szenvedő idősek foglalkoztatására, szabadidős programok szervezésére. A jelenleg otthonul szolgáló többszörösen alakított családi ház, mely most 24 fő idős és fogyatékkal élő embert lát el, tovább fog működni a fiatal fogyatékkal élő rászorulók számára. Az október 23-án átadásra kerülő, gyönyörű, szakmai felszereltségét tekintve kiváló, valamint elosztásában praktikus épület osztatlan sikert aratott a kollégák körében. A szakmai eszmecsere után az erdélyi vendégszeretetnek köszönhetően, a közösen elfogyasztott bőséges és nagyon finom ebéd következett. Búcsúzáskor a vendéglátók megígérték, hogy alkalmat találnak rá, hogy viszont látogassák a Csongrád Megyei Napsugár Otthont.

A tanulmányi út, a pszichológus által irányított szakmai beszélgetések mellett, lehetőséget biztosított arra, hogy a szakemberek megcsodálhassák az egykori Magyarország vidékét, Erdélyt.

Minden nap indulás előtt, valamint a buszon szakmai eset megbeszélés, előadás volt a csoportotot kísérő pszichológussal az alábbi témákban:

Mit tehetünk a Demenciabarát szemlélet kialakításáért?

A demenciával élő személy közvetlen gondozása mellett fontos a demens személy foglalkoztatása, illetve a demenciával élő személy családjának támogatása. Figyelni kell a demenciával élő személyek még meglévő önálló életvitelével kapcsolatos hiányterületekre. Fontos a gondozottak támogatása az élet értelmes és számukra élvezhető megélésében és a leépülési folyamat lezárásaként az élet elengedésében. Lényeges a demenciabarát környezet kialakításában a személyközpontú szemlélet, illetve az ellátott személyek igényeinek és állapotának figyelembe vétele. Fontos felismerni az egyén mindennapi tevékenységében megjelenő zavarokat és ehhez igazítani a gondozási, ápolási ellátás folyamatát, partnerként együttműködni a beteg családjával, felismerni az öregedéssel, illetve a leépüléssel járó társadalmi és szociális kihívásokat. A gondozás során alkalmazni kell a demenciával élő személy gondozásának speciális módszereit, például: én támogató modell, személyközpontú gondozás, fel kell ismerni az abúzusra utaló jeleket. Az egyéni foglalkozás mellett kiemelt szerepe van csoportfoglalkozások tervezésének, lebonyolításának stb…

Pszichoterápia szerepe a viselkedési zavarok kezelésében

A viselkedésterápia egyike a huszadik század elején kibontakozott nagy pszichoterápiás irányzatoknak, elsősorban a különböző szorongásos betegségek, fóbiák, kényszerek, pánikbetegség kezelésében használható eredménnyel. Hatékonynak bizonyult azonban az agresszivitás, szexuális zavarok, kóros szokások (alkoholfüggőség, dohányzás stb.), evészavarok kezelésében is. A viselkedés- vagy másképpen magatartásterápia a tanuláselméletekre épül. Alaptétele, hogy a különböző viselkedésformák – így a nemkívánatos, kóros viselkedés kialakulásában is döntő szerepük van a tapasztalatoknak és a tanulásnak. A korábban semleges helyzetek, ingerek és egy szorongásos reakció véletlenszerű (időbeli vagy térbeli) egybeesése során rögzül a helyzetre adott válasz. A megtanult válasz az idő során már nemcsak az adott helyzet ill. inger jelenlétekor jelentkezik, hanem sok hasonló ingerre is kiterjedhet. Példa erre a szociális fóbia kialakulása. Ha valakit gyermekkorában sokat szidnak, kritizálnak, valószínűleg szorongással vesz majd részt a társas helyzetekben. Ez a szorongás később olyan mértékben felerősödhet, hogy az illető megpróbálja elkerülni a társas helyzeteket, vagy legalábbis megpróbál azokban észrevétlen maradni. A terápiák lényege a fennálló kóros magatartás feltárása és korrigálása, valamint új készségek és megfelelőbb viselkedésformák kialakítása.

Hogyan őrizhetjük meg testi-lelki egészségünket?  Segítők segítése

Modern társadalmunkban egyre többen szenvednek a kiégéstől, az életuntságtól és a stressztől. Valamilyen formában szinte minden munkakörben találkozhatunk ezekkel a jelenségekkel, de nem mindegy, hogy emberekkel foglalkozik vagy tárgyakkal dolgozik az illető. A „kiégett” dolgozó keze alatt a gép tovább termel, de ha a szociális gondozó-segítő, orvos, ápoló kedv nélkül végzi munkáját, akkor negatívan befolyásolja a rábízott emberek közérzetét.

A krízisbe került dolgozót segíteni kell abban, hogy a megjelenő negatív jelenségek ne a személyisége megbetegítését idézzék elő, hanem inkább személyes fejlődését indítsák el. Mit tehetünk ennek érdekében?

1.            Felismerjük a problémát, és átgondoljuk a környezet, a szakma és a család támasztotta követelményeket.

2.            Védekező- illetve megküzdő stratégiákat építhetünk ki.

3.            Átértékeljük a helyzetünket, hogy mi a számunkra a fontos, megismerjük, mik az erősségeink és mik a gyengéink azért, hogy fejlesszük készségeinket és képességeinket.

A munkatársak Gyergyószentmiklóson voltak elszállásolva, ahonnan busszal bejárták a környéket, így a Madarasi-Hargitát, a Békás szorost valamint Borszéken az ásványvíz kóstolásra volt lehetőség. A parajdi sóbányában a tisztító levegő hatását lehetett élvezni. Nem maradhatott el a séta Medve-tó és a Gyilkos-tó partján sem. A résztvevők megtekinthették Bözödújfalu emlékparkját, valamint szemtanúi lehettek Kőrispatakon a szalmakalap múzeumban hogyan űzi egy székely szalmakalap készítő a mesterségét.

A szakmai út részt vevői új tapasztalatokkal, emlékezetes élményekkel és jó hangulatban tértek vissza a mindennapok munkájához, hiszen az utazók 95%-a még nem járt Erdély területén. A napi mókuskerék mellett nincs semmi lehetősége a dolgozóknak a lelki, a szellemi és a testi felfrissülésre.

Köszönet a Napsugár Otthon Lakóiért Alapítványnak, hogy támogatásával lehetővé tette, hogy a dolgozók betekintést nyerhettek a határon túli szociális gondoskodás munkájába, valamint az összegyűjtött lelki és szellemi táplálékkal térhettek haza.