Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány 2017. évi kuratóriumi ülésére

Időpont: 2017. 05. 09. 13 óra
Helyszín: Kistelek, Kossuth utca 41.

Javasolt napirendi pontok:

  1. 2016. évi beszámoló ismertetése és elfogadása
  2. 2016. évi pénzügyi beszámoló ismertetése és elfogadása
  3. 2016. évi közhasznúsági jelentés ismertetése és elfogadása, letétbe helyezése
  4. 2017. évi költségvetési tervezet ismertetése és elfogadása
  5. megtakarítások betétbe elhelyezése
  6.  egyebek

Amennyiben a kuratóriumi ülés határozatképtelen, úgy megismételt kuratóriumi ülést tartunk 2016.május 11. 16 órakor változatlan helyszínen, amely a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes.