M E G H Í V Ó
Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány

2015. évi kuratóriumi ülésére

Időpont: 2015. 05. 20. 17 óra

Helyszín: Kistelek, Kossuth utca 41.

Javasolt napirendi pontok

1./- 2014. évi beszámoló ismertetése és elfogadása

2./- 2014. évi pénzügyi beszámoló ismertetése és elfogadása

3./- 2014. évi közhasznúsági jelentés ismertetése és elfogadása, letétbe helyezése

4./- 2015. évi költségvetési tervezet ismertetése és elfogadása

5./- egyebek.

Amennyiben a kuratóriumi ülés határozatképtelen, úgy megismételt kuratóriumi ülést tartunk 2015.május 26. 17 órakor változatlan helyszínen, amely a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes.