A Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány a NEA-TF-19-Ö-V-0230 azonosító számú „Napsugár működés rekreációval” című pályázati programjához kapcsolódóan zenés teadélutánt rendez a Napsugár Otthonban.

Intézményünk életében először került megrendezésre a Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány a NEA-TF-19-Ö-V-0230 pályázat támogatásával 2019. szeptember 24-én kedden, nyitott kapu keretében az „Érzékenyítő nap” programunk.  Bemutatni szándékoztunk az itt élők mindennapi életét, illetve annak egy kis szeletét, az idelátogató érdeklődőknek. Célunk az volt, hogy a körülöttünk lévő emberekkel, megismertessük a fogyatékkal élők helyzetét, apró örömeinket, és a nehézségeinket, ezzel is elősegítve az empatikus gondolkodást felénk.

A nyitott kapu programunk hosszas és alapos előkészületi munkálatok után valósulhatott meg. Meghívásainkat, személyesen, postai úton, elektronikus úton, és telefonos egyeztetés alapján tettük. A visszajelzések alapján arra lehetett következtetni, hogy jelentős érdeklődőre számíthatunk majd. Ennek megfelelően készítünk fel.

A megnyitón kb. 70 fő volt jelen és az egész napos rendezvényünkre közel 100 fő látogatott el. A megjelent vendégek között köszönthettük többek között a Gál Ferenc Főiskoláról Kozma Gábor rektor urat, Dr. Petróczi Erzsébetet és a főiskola néhány hallgatóját, a Szegedi Tudományegyetem Szociális Képzési Karáról Héderné Dr. Berta Edina dékán asszonyt, Dr. Vida Anikó tanszékvezető asszonyt és az egyetem néhány hallgatóját, továbbá  a Szegedi Tudományegyetem Ápolási Tanszékéről Boros Edit oktatót, a Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humánközszolgáltatási Irodáról Novkov Veszelinka irodavezetőt és munkatársait. A Nem Adom Fel Alapítvány képviselőjét, a Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesületétől Vincze Andreát és munkatársait, az Értelmi Fogyatékosok Csongrád Megyei Érdekvédelmi Szervezetétől Jenei Klárát és munkatársait, a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény Fogyatékosok Nappali Intézményének vezetőjét Váradi Juditot és munkatársait, a Vakok és Gyengénlátók Csongrád Megyei Egyesületétől Balla Anna Mária elnök asszonyt és munkatársait, a  Halmozottan Sérültek Csongrád Megyei Szülőszövetségétől érdeklődő szülőket, a Vedres Utcai Bóbita Bölcsőde vezetőjét, a Gregor József Általános iskola egyik pedagógusát és 7. osztályos tanulóit.

Az eddigi visszajelzések alapján elmondható, hogy az érzékenyítő napunk sikeres volt, az ide- látogatók bepillantást nyerhettek az otthon életébe. A foglalkozásokon az ellátottak aktívan részt vettek, jól érezték magukat, az interaktív foglalkozás is sikeresnek volt mondható.

Az érzékenyítő nap rendezvényünk elérte a célját, az idelátogatók megismerhettek minket, és reményeink szerint, empatikusabban fognak ránk tekinteni ezután.

Köszönetet mondunk a résztvevőknek, hogy elfogadták meghívásunkat, a Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány kuratóriumának a támogatásért.

A Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány a NEA-TF-19-Ö-V-0230 azonosító számú pályázatán nyert összeg lehetővé tette, hogy tanulmányi útján 50 fő intézményi dolgozó vegyen részt, 2019. szeptember 16-20. között. A szakmai úton a dolgozók a Napsugár Otthon kisteleki, ruzsai, ásotthalmi, mórahalmi és ópusztaszeri tagintézményeiből érkeztek.

A tanulmányút célja az volt, hogy a dolgozók megtekinthessék a határon túli szociális intézmények működését, ötletet merítsenek a munkájuk sokszínűségéhez, könnyítéséhez, valamint konferencia jellegű előadást is meghallgassanak. Az utazás 16-án kezdődött, amikor elindult a busz Romániába, Erdélybe. Az utazás zökkenőmentesen és jó kedvvel telt.

Intézményi látogatás Búzásbesenyőn következett, ahol a munkatársak betekintést nyerhettek egy idősek otthonába, amelyet a CARITAS Alba Iulia működtet. Az intézményben 20 fő idős ellátott lakik, akik magyar és román nyelven vehetnek részt a fejlesztő foglalkozásokon. A gondozókkal mind a két nyelven kommunikálhatnak. A találkozást a dolgozók, a lakók és a magyarországi dolgozók közös énekléssel ünnepelték, ami után az intézmény bejárása következett. A megtekintés után megosztották egymással a kollégák a szakmai tapasztalataikat.

Kolozsváron egy új, átadóünnepség előtt álló, legújabb technikákkal ellátott idős otthont tekintettek meg a Napsugár Otthon dolgozói. A Fébé Idősek Otthona a Tóvidéki Református Egyházközséghez tartozó intézmény 64 idős ellátására épült, 1,2 és 3 ágyas szobákkal.

Öröm volt arról tájékoztatást is tájékoztatást kapni, hogy a mi utunk és az ottani otthon is a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatását kapta meg.

Az alapellátás mellett nagy hangsúlyt fektetnek a demenciában szenvedő idősek foglalkoztatására, szabadidős programok szervezésére. A jelenleg otthonul szolgáló többszörösen alakított családi ház, mely most 24 fő idős és fogyatékkal élő embert lát el, tovább fog működni a fiatal fogyatékkal élő rászorulók számára. Az október 23-án átadásra kerülő, gyönyörű, szakmai felszereltségét tekintve kiváló, valamint elosztásában praktikus épület osztatlan sikert aratott a kollégák körében. A szakmai eszmecsere után az erdélyi vendégszeretetnek köszönhetően, a közösen elfogyasztott bőséges és nagyon finom ebéd következett. Búcsúzáskor a vendéglátók megígérték, hogy alkalmat találnak rá, hogy viszont látogassák a Csongrád Megyei Napsugár Otthont.

A tanulmányi út, a pszichológus által irányított szakmai beszélgetések mellett, lehetőséget biztosított arra, hogy a szakemberek megcsodálhassák az egykori Magyarország vidékét, Erdélyt.

Minden nap indulás előtt, valamint a buszon szakmai eset megbeszélés, előadás volt a csoportotot kísérő pszichológussal az alábbi témákban:

Mit tehetünk a Demenciabarát szemlélet kialakításáért?

A demenciával élő személy közvetlen gondozása mellett fontos a demens személy foglalkoztatása, illetve a demenciával élő személy családjának támogatása. Figyelni kell a demenciával élő személyek még meglévő önálló életvitelével kapcsolatos hiányterületekre. Fontos a gondozottak támogatása az élet értelmes és számukra élvezhető megélésében és a leépülési folyamat lezárásaként az élet elengedésében. Lényeges a demenciabarát környezet kialakításában a személyközpontú szemlélet, illetve az ellátott személyek igényeinek és állapotának figyelembe vétele. Fontos felismerni az egyén mindennapi tevékenységében megjelenő zavarokat és ehhez igazítani a gondozási, ápolási ellátás folyamatát, partnerként együttműködni a beteg családjával, felismerni az öregedéssel, illetve a leépüléssel járó társadalmi és szociális kihívásokat. A gondozás során alkalmazni kell a demenciával élő személy gondozásának speciális módszereit, például: én támogató modell, személyközpontú gondozás, fel kell ismerni az abúzusra utaló jeleket. Az egyéni foglalkozás mellett kiemelt szerepe van csoportfoglalkozások tervezésének, lebonyolításának stb…

Pszichoterápia szerepe a viselkedési zavarok kezelésében

A viselkedésterápia egyike a huszadik század elején kibontakozott nagy pszichoterápiás irányzatoknak, elsősorban a különböző szorongásos betegségek, fóbiák, kényszerek, pánikbetegség kezelésében használható eredménnyel. Hatékonynak bizonyult azonban az agresszivitás, szexuális zavarok, kóros szokások (alkoholfüggőség, dohányzás stb.), evészavarok kezelésében is. A viselkedés- vagy másképpen magatartásterápia a tanuláselméletekre épül. Alaptétele, hogy a különböző viselkedésformák – így a nemkívánatos, kóros viselkedés kialakulásában is döntő szerepük van a tapasztalatoknak és a tanulásnak. A korábban semleges helyzetek, ingerek és egy szorongásos reakció véletlenszerű (időbeli vagy térbeli) egybeesése során rögzül a helyzetre adott válasz. A megtanult válasz az idő során már nemcsak az adott helyzet ill. inger jelenlétekor jelentkezik, hanem sok hasonló ingerre is kiterjedhet. Példa erre a szociális fóbia kialakulása. Ha valakit gyermekkorában sokat szidnak, kritizálnak, valószínűleg szorongással vesz majd részt a társas helyzetekben. Ez a szorongás később olyan mértékben felerősödhet, hogy az illető megpróbálja elkerülni a társas helyzeteket, vagy legalábbis megpróbál azokban észrevétlen maradni. A terápiák lényege a fennálló kóros magatartás feltárása és korrigálása, valamint új készségek és megfelelőbb viselkedésformák kialakítása.

Hogyan őrizhetjük meg testi-lelki egészségünket?  Segítők segítése

Modern társadalmunkban egyre többen szenvednek a kiégéstől, az életuntságtól és a stressztől. Valamilyen formában szinte minden munkakörben találkozhatunk ezekkel a jelenségekkel, de nem mindegy, hogy emberekkel foglalkozik vagy tárgyakkal dolgozik az illető. A “kiégett” dolgozó keze alatt a gép tovább termel, de ha a szociális gondozó-segítő, orvos, ápoló kedv nélkül végzi munkáját, akkor negatívan befolyásolja a rábízott emberek közérzetét.

A krízisbe került dolgozót segíteni kell abban, hogy a megjelenő negatív jelenségek ne a személyisége megbetegítését idézzék elő, hanem inkább személyes fejlődését indítsák el. Mit tehetünk ennek érdekében?

1.            Felismerjük a problémát, és átgondoljuk a környezet, a szakma és a család támasztotta követelményeket.

2.            Védekező- illetve megküzdő stratégiákat építhetünk ki.

3.            Átértékeljük a helyzetünket, hogy mi a számunkra a fontos, megismerjük, mik az erősségeink és mik a gyengéink azért, hogy fejlesszük készségeinket és képességeinket.

A munkatársak Gyergyószentmiklóson voltak elszállásolva, ahonnan busszal bejárták a környéket, így a Madarasi-Hargitát, a Békás szorost valamint Borszéken az ásványvíz kóstolásra volt lehetőség. A parajdi sóbányában a tisztító levegő hatását lehetett élvezni. Nem maradhatott el a séta Medve-tó és a Gyilkos-tó partján sem. A résztvevők megtekinthették Bözödújfalu emlékparkját, valamint szemtanúi lehettek Kőrispatakon a szalmakalap múzeumban hogyan űzi egy székely szalmakalap készítő a mesterségét.

A szakmai út részt vevői új tapasztalatokkal, emlékezetes élményekkel és jó hangulatban tértek vissza a mindennapok munkájához, hiszen az utazók 95%-a még nem járt Erdély területén. A napi mókuskerék mellett nincs semmi lehetősége a dolgozóknak a lelki, a szellemi és a testi felfrissülésre.

Köszönet a Napsugár Otthon Lakóiért Alapítványnak, hogy támogatásával lehetővé tette, hogy a dolgozók betekintést nyerhettek a határon túli szociális gondoskodás munkájába, valamint az összegyűjtött lelki és szellemi táplálékkal térhettek haza.

Mára már hagyománnyá vált, hogy Kisteleken megrendezésre kerül a népzenei találkozó. Érkeztek északról és délről érkeztek Jásszentlászlóról, Földeákról, Balotaszállásról, Apátfalváról, Dorozsmáról, Szentesről, Csólyospálosról, Öttömösről, Szegedről, Szankról és nem utolsó sorban a meghívó kisteleki citerabaráti kör szóval igazi csemege ezen a találkozón részt venni. “Népzene” talán nem is kell megmagyarázni mit is jelent. De a mi esetünkben kicsit talán többről szól. Szakmai és baráti kapcsolatok születnek és ez össze is kovácsolja a rendezvényen résztvevőket.

A fellépő együttesek részt vesznek szakmai minősítéseken Többen voltak Orosházán a KÓTA minősítésen, ahol a Kistelekiek aranyminősítés részesei lehettek. Részt vettek mezőtúri Nemzetközi Citerafesztiválon, ahol az unicum kategóriában II. helyezést értek el.

A citerazenekart támogató lelkes összefogásnak részesei voltak 2019.augusztus 3-án a Napsugár Alapítvány önkéntesei az együttes tagjai, a zenekart segítő barátok, családtagok, akiknek ezúton is köszönetet mond a zenekar vezetője. A nagymértékű égi áldás sem tudta kedvét szegni a zenét szerető fellépőknek és hallgatóknak.

Az előadás a „ Süss fel nap” spontán éneklésével kezdődött, melyet zengő hangon a közösen énekelték a résztvevők.

„Minden perc ezer és ezer lehetőséget nyújt arra, hogy a jóra, a szépre, a nemesre, a minket gazdagítóra használjuk fel. Csak nyitott szem kell hozzá – és egy kis bátorság, hogy megragadjuk ezt a pillanatot!”

 Néhány évvel ezelőtt senki nem gondolta volna, hogy lassan egy emberöltőn át sikerül „életben tartani”, népszerűvé tenni Kisteleken a Citerások találkozóját a zenét és a zenekart kedvelőkkel.

A rendezvényt Nagy Sándor Polgármester nyitotta meg, majd Szalai Józsefné köszöntötte be a fellépőket.

Egy-egy ügyért való összefogás sokféle lehet. Van úgy, hogy emberek milliói állnak ki egyetlen cél érdekében, de van, hogy csak egy kisebb csoportok akarják megmutatni, mire képesek. Ilyen összefogásnak voltunk részesei a citerás bemutató szervezésekor.

Akik részt vettek, akármilyen egyszerű emberek is legyenek, azt adják tovább, amit ők is örökségbe kaptak. Saját belső identitás van a lelkükben. Kodály korában a zene még mindennapos életelem volt. Sokan a természetes mindennapi életükből hoztak el egy darabot a zenéjükkel együtt. Elmondhatjuk, hogy a hagyományőrzés már nem csak az idősek dolga, kezd a fiatalok között is tért hódítani. Egy ősi ír áldással köszöntöttük a fiatalokat és tanítóikat.

Áldott legyen a szív, mely hordozott,

És áldott legyen a kéz, mely felnevelt

Legyen áldott eddigi utad,

És áldott legyen egész életed.

Áldott legyen a mosolyod,

Légy vigasz a szenvedőknek.

Légy te áldott találkozás

Minden téged keresőnek.

A támogatóknak köszönjük a segítségét Kistelek Város Önkormányzata , Napsugár Otthon, Vígh Sándor és neje, Probat Kft, Kucsoráné és Társa Kft, Lócskai József és neje köszönjük a támogatását, amellyel emelték az est színvonalát.

Kistelek, 2019.08.08.

Szalai Józsefné

Sok szeretettel meghívjuk Önt Csongrád Megyei Napsugár Otthon Ópusztaszeri Otthona és a Tóhajlat Rekreációs és Sportegyesület közös szervezésében 2019.08.01.-én 9:00 órától tartandó sportrendezvénnyel egybekötött bográcsfőző versenyünkre.

Kerepeczki Magdolna
intézményvezető

Simon Györgyi
részlegvezető

Szalainé Józsefné
a rendezvény főszervezője

Tóhajlat Rekreációs- és Sportegyesület           Adószám: 18211652-1-06

2019. június 21-én a Csongrád Megyei Napsugár Otthon kisteleki idősek otthonában családi nap és férfi nap került megrendezésre. A sportrendezvényre meghívást kaptak az intézmény lakóinak hozzátartozói, akik nagy számban meg is jelentek.

A rendezvényt Kerepeczki Magdolna az Intézményvezető Asszonya nyitotta meg. Beszédében köszöntötte az ellátottakat és hozzátartozóikat. Tájékoztatásában az intézményben történt változásokról és újításokról beszélt. Bemutatta az Intézményvezető helyettes munkakörben dolgozó Törökné Nagymihály Irént és Szalai Józsefnét, a Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Elnökét is, aki köszöntőjében beszélt az alapítvány eredményeiről, terveiről, valamint megköszönte a felajánlott 1% -ot.

A megnyitó beszédek után kezdetét vette a férfiak köszöntése. A konferáló szerepét Csincsák Zsuzsanna, szociális munkatárs töltötte be, aki felkonferálva a műsorszámokat. Kezdésnek Koncz Zsuzsa Ha én rózsa volnék című éneke következett, amely dal szövegének a férfiakra vonatkozó átiratával kedveskedtek a dolgozók. A dal után Nagy Jenőné verse következett, amely szintén a férfiak köszöntéséről szólt. Ezt követte az ellátottak ülőtánca, mely Záray Márta és Vámosi Vilmos „Köss egy sárga szalagot” című dalára megtanult koreográfiát mutattak be. Az ülőtánc érdekességét a tizenöt lakó kezén lévő sárga szalagok játéka adta, amely a kezük mozgatásával különleges szalagjátékot eredményezett.

A dolgozók részéről a mentálhigiénés munkacsoport tagjait láthattuk, akik komédiájában a rögtönzött fodrász szalonban pletykálkodtak a férfiakról. A férfiak köszöntő műsorának keretét a megnyitáshoz hasonlóan egy dal adta, amely a jól ismert Szegény vagyok című jó hangulatú mulatós dal férfiakra átírt változata volt. A nagy melegben a sós sütemény mellett ásványvízzel és frissítő limonádéval kínáltuk a megjelenteket.

A férfiak köszöntését lezárva kezdetét vette a családi nap fergeteges sorjátékokkal tűzdelt vetélkedője a sport jegyében. Öt csapat alakult, akiknek az első feladatuk a csapatnév választás volt. Ez után következett a tekegurítás, a lufi tánc, ahol a táncpartnerek lufit tartottak a homlokuk között. A ping pong labda fújás feladatát egyik pohárból a másikba nagyon könnyedén vették a csapatok, de az azt következő lufi vezetés tollas ütővel már jobban feladta a leckét.

A cseberből vederbe feladat is nagy sikert aratott, ahol kanállal kellett egy pályán áthaladva áttölteni a vizet egy másik edénybe, majd az idő lejárta után az a csapat nyerte a feladatot, amelyik csapat a legtöbb vizet tudta áttölteni.

A lufi borotválás is időre történő ügyességi feladat volt, ahol a lehető legjobban hab mentes lufit díjazta a zsűri.

Ez után egy zenés feladat következett, ahol a szék foglaló feladat volt. A zene megállításával a lehető leggyorsabban helyet kell foglalni a kihelyezett székekre, amelyből egyel kevesebb van, mint ahány résztvevő. A családi nap sport feladatait egy zene felismerés zárta, ahol a zene dallamáról lehetett felismerni az ismertebbnél ismertebb zeneszámokat, amelyet nem volt elég kitalálni, bizony el is kellett énekelni. A feladatok között kvíz kérdések is nehezítették a csapatok pont szerzését. Az idősek rendkívül jól szórakoztak gyermekeik és unokáik körében. A sportos nap zárásaként estebéd került felszolgálásra, ami szalonna és kolbász volt, amit az udvaron tárcsán sütöttek a dolgozók, lakók és hozzátartozók.

Fergeteges hangulatban és rengeteg mókával telt a férfi nappal egybekötött sportos családi nap, ahol garantált volt a jó kedv. A Napsugár Otthon Lakóiért Alapítványnak köszönhetően terítékre kerültek mézes sütemények is. Az alapítvány biztosította a sörpadokon és asztalon kívül, a felállított két nagy sátort is, amely jó szolgálatot tett a vacsora közben lezúduló nyári zápor ellen is.

2019. június 25-e a Csongrád Megyei Napsugár Otthon kisteleki idősek otthonában az egészség jegyében telt. A dolgozók számos egészségmegőrző vizsgálaton vehettek részt. A napot az Intézményvezető Asszony, Kerepeczki Magdolna nyitotta meg, aki köszöntötte az intézmény dolgozóit és a szűrővizsgálatokat végző szakembereket. Ezután reform reggelivel vendégelte meg a jelenlévőket, ahol az egészséges táplálkozás fontosságára hívta fel a figyelmet.

Az egészségnap ingyenesen elérhető vizsgálatai között volt a vérnyomás és vércukormérés, amelyet Boldizsár Vera, vezető ápoló és Bóka Tiborné, műszakfelelős ápoló végzett. A látásvizsgálatot a Makrim Kft. biztosította az intézményi dolgozók részére, ahol szükség esetén szemüveget is igényelhettek

A csontsűrűség mérését pedig Frank Zsanett, a helyszínre hozott csontsűrűség mérő készülékkel, amellyel tájékoztatást kaptak a mérésben résztvevők, életkoruk alapján megfelelő-e a csontsűrűségük.

A szűrővizsgálatok mellett egyéb szolgáltatásokat is igénybe vehettek az intézmény dolgozói. A stressz levezetésében Dr. Tóth Éva pszichológus segített, aki relaxációt tartott. Kellemes, nyugalmas zenére lazíthattak, ahol a test mellett a szellem és a lélek is megpihenhetett. Aki a stressz levezetést szerette volna fokozni, vagy a fáradt izmait felfrissíteni, ők gyógymasszázsban részesülhettek Bánóczkiné Szarvas Csilla, az intézmény masszőrének kezei által. Ezzel még mindig nem volt vége a kényeztetésnek, Sándor Gabriella aromaterápiás relaxáló masszázsán is lazíthattak a dolgozók. Ráadásnak pedikűr és fodrász szolgáltatást is igénybe vehették az intézmény munkavállalói. A szűrővizsgálatokon és egészségmegőrző vizsgálatokon nagy létszámban, 40 fő felett jelentek meg. Az egészségnap eredményesen, nagy érdeklődés körében zajlott. A résztvevők tájékoztatást kaptak egészségügyi állapotukról, amely több esetben is figyelemfelkeltéssel bírt. Köszönjük az Egészségfejlesztési Irodának, az Egészségfejlesztési Iroda munkatársainak és a Napsugár Otthon Lakóiért Alapítványnak a támogatást, hogy megszervezésre kerülhetett ez a program. Köszönjük a Makrim Kft-nek és Sándor Gabriellának, valamint az intézmény szervező munkatársainak, hogy tartalmas és hasznos napot tudhatunk magunk mögött.