M E G H Í V Ó

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány

2018. évi kuratóriumi ülésére

Időpont: 2019. 05. 23. 10 óra,   

Helyszín: Kistelek, Kossuth utca 41.

Javasolt napirendi pontok

1./- 2018. évi beszámoló ismertetése és elfogadása

2./- 2018. évi pénzügyi beszámoló ismertetése és elfogadása

3./- 2018. évi közhasznúsági jelentés ismertetése és elfogadása, letétbe helyezése

4./- 2019. évi költségvetési tervezet ismertetése és elfogadása

5./-  megtakarítások betétbe , befektetésbe elhelyezése

6./- 2018. évi pályázatok, támogatások bemutatása

7./- 2019. évi pályázatok, támogatások bemutatása

8./- egyebek 
Amennyiben a kuratóriumi ülés határozatképtelen, úgy megismételt kuratóriumi ülést tartunk 2019. május 27. 17  órakor változatlan helyszínen, amely a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes. A napirend felvételéhez javaslata van, azt kérem 2019.05.18-ig tegye meg.
Kistelek, 2019.05.09.